STREFA WIEDZY

Reklamy Meta Ads - od czego zacząć?

Autor: Dominika Kamińska

8 sierpnia 2023

Udostępnij:

Hasło „Reklama dźwignią handlu” znane jest od pokoleń. Kiedyś największe znaczenie miały reklamy w prasie, obecnie są to kampanie w mediach społecznościowych. Ich optymalizacja pozwala osiągnąć lepsze efekty przy wykorzystaniu niższych budżetów.

Dlaczego Meta Ads?

Meta Ads to nowoczesne narzędzie umożliwiające promowanie działalności w mediach społecznościowych – na Facebooku i Instagramie. Wykorzystanie płatnych reklam w strategii komunikacji firmy pozwala zwiększać rozpoznawalność marki, wywołać konkretne działania komunikacyjne oraz rozkręcić konwersje. Warto pamiętać, że reklamy Meta Ads są skuteczne nie tylko w przypadku komunikacji B2C, ale także B2B. Odpowiednie dostosowanie zasięgu geograficznego wyświetlanych reklam daje możliwość precyzyjnego dotarcia do grupy odbiorców, np. do osób mieszkających w konkretnej odległości od siedziby firmy oraz cechujących się zainteresowaniem daną branżą.

Optymalizacja reklam

O skuteczności reklamy świadczy jej dotarcie do grupy docelowej. W przypadku tworzenia kreacji reklamowych na Facebooku i Instagramie najważniejsza staje się optymalizacja ustawień reklamy pod określonych odbiorców. Odpowiedni wybór parametrów reklamowych pozwala uniknąć zjawiska „przepalania budżetu” – wydatkowania środków finansowych na wyświetlenia reklamy poza grupą docelową lub też zbyt częstego wyświetlania reklam tym samym osobom. Dostosowanie ustawień umożliwia także uzyskanie odpowiedniego rodzaju reakcji lub konwersji, która może dotyczyć m.in. zwiększenia zasięgów strony czy uzyskania konkretnej reakcji ze strony klienta, np. zapisania się na wydarzenie. Z kolei nieodpowiednia kalibracja ustawień może skutkować zniechęceniem do marki, ze względu na zbyt częste wyświetlanie reklam lub niedopasowanie ich treści do potrzeb potencjalnego klienta.

Reklama i jej formaty

By działania reklamowe były skuteczne, ich format i ustawienia powinny być dostosowane do odbiorców oraz wybranego medium. Inna forma audiowizualna i tekstowa wymagana będzie dla reklamy na Facebooku, inna dla Instagrama. Niezwykle ważne staje się nadążanie za obowiązującymi trendami i upodobaniami użytkowników. Znaczenie ma także dostosowanie proporcji grafiki lub filmiku do miejsca wyświetlania reklamy.

Analiza wyników i KPI

W trakcie i po zrealizowanej kampanii reklamowej Meta Ads warto przeanalizować uzyskiwane reakcje i konwersje. Dzięki temu można ocenić skuteczność dotychczasowych działań, a także lepiej dobrać sposoby prowadzenia przyszłych kampanii reklamowych. Określenie miarodajnych KPI-ów (kluczowych wskaźników efektywności) pozwoli oszacować opłacalność poszczególnych płatnych kampanii reklamowych oraz dostosować działania do potrzeb przedsiębiorstwa.

Nowe technologie oznaczają nowe umiejętności

Ostatnią, choć nie mniej ważną, umiejętnością pozostaje obsługa systemów kontroli i ustawień reklam poprzez Ads Managera lub Business Managera. Nieodzownym narzędziem jest Facebook Pixel – przeznaczony do zamieszczenia na stronach internetowych. O optymalnym wykorzystaniu tych systemów oraz spojrzeniu na działania reklamowe z perspektywy ich skuteczności możesz dowiedzieć się podczas szkolenia Skillers Academy, na które serdecznie zapraszamy.

Podobne artykuły